Leven in harmonie met al het leven

Maak een begin van de nieuwe aarde op de plek waar je woont

Dat we als mensen niet goed omgaan met de aarde is iets waar je je boos over kunt voelen. Misschien voel je onbegrip voor je 'medemens' die anders omgaat met natuur dan jij zelf. Misschien lig je er wakker van, voel je de pijn van de aarde.
Je wilt het anders doen, leeft zo bewust mogelijk, maar het lijkt zo nietig in verhouding tot wat er 'mis is'. Dat kan je een machteloos gevoel en sombere gedachten geven.

Intuïtief voel je dat je onderdeel bent van natuur, van al het leven. Je verlangt naar een nieuwe aarde, een wereld waarin mensen werkelijk respectvol en in harmonie samenleven met al het leven.
Maar hoe breng je dat nou in praktijk, hoe geef je daar uitdrukking aan in je dagelijks leven ?
Wat betekent dit voor de (permacultuur) tuin of het voedselbos dat je beheert? Het dier dat je verzorgt?

Leven in verbinding, met jezelf, natuur en aarde

Dicht bij je gevoel, vertrouwen op je intuïtie
Je opgenomen voelen in het geheel

Voor een nieuwe verhouding met de ons omringende natuur en aarde, zul je veel mogen loslaten. Je beeldvorming, verwachtingen en opvattingen over 'wat natuur is' en 'hoe we daarmee omgaan' beperken je namelijk om nieuwe mogelijkheden te ontdekken en onderzoeken.

Verder is het van belang om je natuursensitiviteit, je gevoeligheid in en met natuur, te vergroten en verdiepen. Het niet langer te ontkennen of weg te drukken maar er voluit voor te gaan.

Dit betekent een ontdekkingsreis door je relatie met natuur waarbij je de liefdesstroom die door al het leven stroomt bevrijdt van blokkades. Je zult daardoor meer liefde, plezier en harmonie ervaren, vertrouwen op je intuïtie en je sensitiviteit volledig omarmen als krachtige tool in het leven.

Er gaat een wereld zonder woorden voor je open en die wereld opent zich voor jou

Van jongsafaan is het voor mij vanzelfsprekend dat je met alles wat leeft kunt communiceren. Mijn gevoeligheid voor plekken in het landschap, sferen in huis was voor mij een natuurlijk gegeven.

Na 15 jaar als holistisch therapeut gewerkt te hebben werd mij in ontmoeting met bomen en dieren duidelijk gemaakt dat ik wat ik ervaar in het contact met natuur en aarde, mag gaan delen met anderen.

Ik dacht dat in te voegen in het aanbod in mijn praktijk, maar dat bleek niet de bedoeling te zijn. Ik moest eerst alles loslaten wat ik wist en kon in het begeleiden van mensen in hun 'mensenproblematiek' om vervolgens vanuit verbinding met aarde en het grote geheel, het nieuwe vorm te gaan geven. 

Hester Tielrooy

In deze tijd van grote omwentelingen is er de ruimte, mogelijkheid en noodzaak voor een andere benadering, voor andere omgangsvormen met natuur en aarde.
Je kunt daarin je eigen unieke pad ontdekken en belopen door je open te stellen door wat jouw tuin, de plek die je beheert, de dieren die je verzorgt, jou laten zien en duidelijk maken. 

Natuur wijst je de weg en ik help je graag het pad te herkennen

In mijn begeleiding staat jouw relatie met natuur, met al het andere leven, en aarde centraal. De blokkades en verstoringen die er zijn door eerdere ervaringen, cultuur en religie kunnen opgelost worden en de geblokkeerde liefdesstroom wordt vrijgemaakt. Je wordt je bewust van wat er gebeurt in de uitwisseling met planten en dieren en dat geeft inzicht, heling, groei en bloei. Niet alleen voor jezelf, ook je plek zal vitaler worden doordat (een deel van) de oerharmonie wordt hersteld.

Je leert woorden, handen en voeten geven
aan dat wat je voelt en ervaart in contact met natuur
 

Zo vertaal je je ervaring naar de praktijk en 
kun je bewust in en met natuur samenwerken

Wil jij van jouw woonplek een begin maken van 'de nieuwe Aarde' ?
Zodat jij en en je plek kunnen floreren
 op een moeiteloze en harmonieuze wijze?

Neem dan contact op voor een gratis kennismakingsgesprek.
Daarin kijken we wat mijn begeleiding kan betekenen voor jouw wensen voor de plek die je beheert.

Ik kijk er naar uit je te ontmoeten

Liefs,
Hester