Voor je dier


Op weg naar een natuurlijke relatie met jezelf, je mens en aarde

Wat dieren mij vertellen...
In de vele ontmoetingen met dieren hoor ik keer op keer: Mensen zijn de hele dag aan het denken. Ze zijn gehaast en hebben het altijd druk. Als dier voel je al hun stemmingen aan en beweegt er op mee. Je wordt meegezogen in de menselijke manier van leven en je komt daardoor moeilijk tot rust. Je verliest het contact met je eigen gevoel en je eigen afkomst, je eigen wortels. Je wordt daardoor steeds kwetsbaarder en als de last te groot wordt om te dragen krijg je fysieke klachten of ga je vreemd gedrag vertonen.


En dan heb je echt een probleem. Je moet naar een gedragstraining, wordt gecorrigeerd of je gedrag wordt als 'grappig' gezien zonder dat de mens oog heeft voor jouw pijn die er onder ligt.
Je wordt dan een karikatuur van jezelf en wat je ook doet, die beeldvorming blijft maar aan je plakken. Je komt er niet vanaf. Dat voelt als een gevangenis, alsof je verstrikt zit in een net waar je niet uit kunt.

Kon je maar eens een tijdje leven zoals het diep van binnen voelt:  in vrijheid, alleen maar doen waar jij zin in hebt. Eten, plassen en poepen wanneer jij dat wilt. Even vrij van alle verwachtingen en emotionele druk die je voelt.

Tegelijk zou je je mens enorm missen. Het zit nu eenmaal diep in jou verankerd om de mens gezelschap te houden. Maar gezelschap houden in deze stressvolle tijd is een zware opgave.
Zouden ze nu maar eens wat minder op die flakkerende beeldschermen kijken, en meer bij zichzelf en hun  gevoel blijven. Verantwoordelijkheid nemen voor wat er in hun speelt. Dan zou je zelf veel minder daarin meebewegen en wordt het veel eenvoudiger om bij jezelf te zijn, om weer meer dier te worden en te zijn.


Heb je ooit op deze manier naar je dier gekeken?


Hoe zou het zijn voor je dier en jou

  • als je allebei meer rust en harmonie ervaart in de relatie?
  • als je allebei echt kunt ontspannen, vanuit je gevoel kunt leven?
  • als je elkaar ruimte geeft om meer jezelf te zijn?
  • als je elkaar werkelijk begrijpt en weet wat er in de ander speelt?
  • als je meer kunt leven vanuit je hart en intuïtie?

Je denkt misschien dat dat niet mogelijk is. Je hebt al veel dingen geprobeerd, maar zonder het resultaat dat je wenst. Dat komt doordat de meeste benaderingen uit gaan van of de mens, of het dier, en zelden vanuit de relatie als onderdeel van een groter geheel.


Ik heb gezien en ervaren dat er werkelijk verschil optreedt zodra ook de relatie met aarde in het helingsproces betrokken wordt. Je kunt dan op het niveau waar al het leven één is, elkaar ontmoeten en uitwisselen.

Daarom begeleid ik graag jou en je mens naar een natuurlijke relatie met elkaar en de aarde.


Hester Tielrooy


Mijn naam is Hester Tielrooy en van jongsafaan is het voor mij vanzelfsprekend dat je met alles wat leeft kunt communiceren. 

Als kind was ik al dol op dieren en wilde graag voor ze zorgen. Ik nam zieke dieren mee naar huis en probeerde ze weer beter te maken.

Het is lange tijd mijn droom geweest om dierenarts te worden, maar mijn schoolcarrière nam een andere wending. Ik ging sociale wetenschappen studeren en bekwaamde me na mijn afstuderen in de holistische geneeswijzen.

Na 15 jaar mensen begeleid te hebben in hun groei en ontwikkeling werd ik innerlijk naar een andere opdracht geleid. Het begon met het verzoek van een cliente om contact te maken met haar hond in de laatste levensfase. Tot dan toe had ik alleen voor mezelf met dieren gecommuniceerd. 

Daarna volgden al snel meer verzoeken van dieren en mensen. Er is namelijk een enorme behoefte om elkaar beter te begrijpen. Mens en dier leven zo nauw samen dat er ongewild vermenging en verstrengeling optreedt. Behoefte, verwachtingen, emoties, stress: het loopt in elkaar over, je spiegelt elkaar, en creëert allerlei patronen met elkaar. En tegelijkertijd is er heel veel liefde en daarmee het diepgevoelde verlangen om in harmonie samen te leven.


Communicatie die alle lagen meeneemt
Ik ontdekte dat de 'traditionele' dierentolk methode verzwakkend werkt voor dieren. Door met beelden en gevoel te communiceren trek je ze als het ware nog meer de mensenwereld in. Bovendien voelde ik dat er meer mogelijk zou moeten zijn. Dat er betere resultaten mogelijk zouden zijn indien er ook een verbinding met aarde gemaakt zou worden. 

Ik heb me intuïtief laten leiden om de 'missing link' te vinden en veel geleerd in gesprekken met dieren, in de ontmoeting met natuur en aarde. Zo heeft mijn eigen methode vorm gekregen en ik ben blij dat ik die nu met jou en je dier kan delen.


Het belang van natuurlijke relaties
Je kunt jezelf en je dier helen door je weer verbonden te weten en voelen met het grote geheel. Door een natuurlijke relatie met jezelf, de ander en aarde te ontwikkelen. En vanuit die basis kunnen liefdevolle relaties bloeien. Liefdevol op een dieper niveau, zonder afhankelijkheid. Met respect voor je eigen wortels en ontwikkelingsweg. Je dier wordt meer dier en jij wordt meer mens. Verbonden met aarde en elkaar op een manier die past bij deze tijd.

Hoe kan ik je dier en jou helpen?

Dier aan het woord 
Je dier aan het woord over jou en jullie relatie.
Dat geeft inzicht en heling.


Verder leven
Afscheid nemen van je dier, tijdens de laatste levensfase of van een dier dat overleden is.

Heb je vragen? info@hestertielrooy.nl of 0627375247