Relatiereis met je dier


Van spiegelen naar groei en bloei, ieder op eigen pootjes staan


Relatiereis met je dier is een bijzondere ontdekkingsreis door de gevoelswereld van jou en je dier.
Je herkent en doorbreekt patronen, laat beperkende beeldvorming los en verwerkt de emoties en situaties waarop jouw dier meebeweegt.

En het mooie is: dit alles doe je vanuit de basis van natuurverbondenheid: vanuit de verbinding die er is met al het andere leven en Aarde.

Vanuit deze verbinding met het geheel, heb je toegang tot de wijsheid en healing van de intelligentie van Aarde.

Herken je dit?

  • Verlang jij naar meer ontspanning en plezier in de relatie met je dier?
  • Wil jij inzicht en heling van wat jullie elkaar 'spiegelen'?
  • Wil je beter begrijpen wat je dier (en jijzelf) nodig hebt?
  • Ben je benieuwd naar een meer natuurlijke omgang met elkaar, vanuit natuurverbondenheid?

Lees dan verder over de Relatiereis met je dier waarin je leert op liefdevolle wijze allebei op eigen pootjes te staan, en van daaruit te groeien en bloeien.

Dankzij dit individuele traject krijg je inzicht en heling voor je dier, jezelf en jullie relatie.


  • Je ontdekt welke (onbewuste) verwachtingen, labels en oordelen je hebt en hoe dat uitwerkt.
  • Je leert om in je eigen systeem, de onverwerkte emoties te voelen en op te lossen waar je dier op reageert of meebeweegt.
  • Je  ervaart op een dieper niveau verbinding en ontspanning in het samenzijn.

Het is heel bevrijdend om op deze manier naar jezelf en je dier te kijken en te onderzoeken hoe je allebei kunt groeien door meer jezelf te kunnen zijn.

"Tussen mij en mijn hond gaat het nu echt goed. Er is meer ontspanning, ik laat haar meer los, figuurlijk en ook letterlijk. De lasten die ik op haar legde zijn echt weg. Heel bijzonder.
Als ik naar haar kijk zie ik een heel gave Roos"  
- Joan R. Klassiek homeopaat - 

Natuurlijke relaties voor mens en dier


Je kunt jezelf en je dier helen door je weer verbonden te weten en voelen met het grote geheel. Door een
natuurlijke relatie met jezelf, de ander en aarde te ontwikkelen.

Vanuit die basis kunnen liefdevolle relaties bloeien. Liefdevol op een dieper niveau, zonder afhankelijkheid. 
Met respect voor je eigen wortels en ontwikkelingsweg.

Je dier wordt meer dier en jij wordt meer jezelf. Verbonden met aarde en elkaar op een manier die past bij deze tijd.

" "Het brengt letterlijk en figuurlijk meer verbinding met je dier. Het verandert de relatie, de band met je dier, en geeft je meer bewustwording naar jezelf toe, dingen waar je zelf niet zo bij nadenkt.
Dieren weten je gevoelige snaar te raken, die je zelf liever wegstopt"  -
Nathalie G. 

Anders kijken naar spiegelen

Spiegelen is een term die vaak gebruikt wordt om aan te duiden wat er in de relatie tussen mens en dier gebeurt. Het dier 'spiegelt' dan met zijn gedrag bijvoorbeeld stress of onrust bij de mens, door zelf ook onrustig te worden of juist ineengedoken in een hoekje te gaan zitten.
En daardoor kun je als mens bewust worden van iets dat bij jou van binnen speelt, maar waar je eigenlijk overheen leefde.

Eerlijk gezegd vind ik '
spiegelen' een wat misleidende term omdat het dier meer is dan een neutrale spiegel. Het dier wordt immers geraakt, voelt wat er in de mens gaande is en reageert daar op, laat iets zien in gedrag, energie of gezondheid. Dus het doet ook echt iets met het dier. Hij of zij staat daar niet neutraal 'spiegel te wezen'.

Mens en dier vormen samen een veld. Daarin is een mix van onbewuste behoeften, gevoelens, verwachtingen, onverwerkte emoties werkzaam, waar ieder vanuit de eigen pijnpunten en kwaliteiten op reageert, meebeweegt of resoneert.
Kijken en voelen wat er gebeurt in jezelf en bij je dier geeft dan inzicht en ruimte voor verandering.

Wanneer je het woord 'spiegelen' vervangt door uitwisseling of communicatie, gaat het al anders voelen. Dat maakt een andere dynamiek mogelijk. Dus ik nodig je graag uit om voorbij de spiegel te kijken: wat gebeurt er in jou en in je dier? 

Voor mij is het van jongsafaan vanzelfsprekend dat je met alles kunt communiceren: planten, dieren, landschap. Als kind wilde ik graag dierenarts worden, maar mijn loopbaan nam een andere wending en ik studeerde af in sociale wetenschappen.

Daarna heb ik ruim 20 jaar als holistisch therapeut mensen begeleid in hun groei en ontwikkeling. De laatste jaren deed ik dat vanuit de nieuwe energie, passend bij de nieuwe tijd.

Op een gegeven moment werd ik innerlijk naar een andere opdracht geleid om wat ik ervaar in het contact met dieren, met natuur, met aarde, te gaan delen met andere mensen.

Ik verdiepte mij in de verschillende bestaande methodes om te kijken 'hoe anderen het doen'  en leerde veel in de gesprekken met dieren, in de ontmoeting met natuur en aarde.

Daaruit bleek dat het beter zou kloppen indien  de mens zelf zijn of haar eigen plek weer in zou nemen in het Web of Life. En vanuit de basis die dat geeft, kun je vervolgens met het 'probleem' aan de slag (wat er dan nog van over is)

Het belang van leven in verbinding

Zo heb ik me intuïtief laten leiden om mijn eigen benadering vorm te geven. Ik ben blij dat ik die nu met jou en je dier kan delen en jullie kan helpen in een betere balans te komen met jezelf, al het andere leven en aarde. Want als je bewust 'leeft in verbinding' kun je elkaar ontmoeten op het niveau waar al het leven één is.
 Dat geeft een basis waarin je je diep verbonden voelt met aarde en al het andere leven. Je ervaart dan liefdevolle relaties zonder afhankelijkheid. Uitwisselen en communiceren gaat dan 'als vanzelf', op een heel natuurlijke manier ben je in contact met elkaar.

" Als ik me openstel voor de universele liefdesstroom wordt het ook makkelijker om die individuele liefdesstroom te ervaren.
Licht, lach, liefde en  humor op een manier dat alleen je aanwezigheid voldoende is. - Femke, S. pianist en muziekdocente -


Relatiereis met je dier

De relatiereis is een individueel cursus traject waarin je samen met je dier op reis gaat door jullie relatie. Op weg naar meer begrip, harmonie en onafhankelijkheid. De reis bestaat uit drie modules.

Basis

In de basismodule ga je de relatie met je dier schoonmaken van al het oud zeer, verwachtingen en projecties.

Je wordt je bewust van de 54 Natural Senses en verlevendigt je verbinding met het Web of Life

Vervolg

In de vervolgmodule ontdek je waar je dier en jij gevoelsmatig op elkaar meebewegen en ga je zelf in contact met je dier je eigen onverwerkte stukken voelen en oplossen.

Dit doe je vanuit de basis van natuurverbondenheid

Verdieping

In de verdieping module stellen we samen een programma op maat op, gericht op jullie situatie, wensen en verlangens.

Bijvoorbeeld het oplossen van specifieke problematiek of je verder bekwamen in het 'goed gesprek met je dier'. 

Wat geeft de Relatiereis met je dier ?

  • Het traject geeft inzicht en heling die leidt tot een ontspannen en liefdevolle relatie.

  • Je dier wordt meer dier en jij komt dichter bij jezelf. Het wordt makkelijker om vanuit je gevoel en hart te leven. Je vertrouwt meer op je intuïtie en handelt er naar.

  • Je voelt je verbonden met elkaar vanuit je eigenheid en vanuit een diepe verbondenheid met al het leven en aarde.

" Ik ervaar meer rust bij mijn hond Boss, hij valt bijna helemaal niet meer uit naar andere honden. Ook niet naar honden waar hij voorheen heel heftig op reageerde. uit zijn dak ging. En het bijzondere is, ik heb in de gesprekken vooral contact gehad met mijn andere hond Zoe. Dus dan kun je zien hoe de wisselwerking is en hoe alles in verband staat met elkaar. Ik ben zelf rustiger geworden en daar profiteert iedereen van" Nathalie G.

Programma

We beginnen iedere module met het startgesprek waarin je aangeeft wat voor jou nu speelt in de relatie, het samenzijn met je dier. Je krijgt bovendien uitleg over de theoretische achtergrond en visie van het leven in natuurverbondenheid.

Je ontvangt 4 lessen per module. De opdrachten zijn vooral gericht op bewustwording. Het is dus belangrijk dat je eerlijk naar jezelf durft te kijken en al enige ervaring hebt in het 'oplossen van dat wat je tegenkomt'.

Je schrijft voor jezelf op wat je ervaart en tegenkomt en kunt dat , of een deel ervan, naar mij sturen.
Ik geef je daar feedback op en stel verdiepende vragen zodat je nog een paar stappen verder kunt zetten in je reis.

Bovendien is ook 'goed gesprek met je dier' onderdeel van de cursus. Tijdens het goed gesprek met je dier maak je, terwijl je in verbinding bent met je dier,  een reis door je eigen systeem. Ik begeleid je daarin. Dit is een bijzondere ontmoeting met diepe uitwerking

Je doet het cursus traject in je
eigen tempo, wanneer de les afgerond is, ontvang je de volgende. Wel zal ik als het nodig is, informeren 'hoe het met je gaat' en je helpen inzicht te krijgen in eventuele blokkades waardoor je bijvoorbeeld vastgelopen bent.

Je krijgt tijdens het traject onbeperkt begeleiding via mail en/of telefoon.

De prijs voor de cursus is 240 € per module.

Ervaring met 'Goed gesprek met je dier' van Sandra met haar kat

" Het was heel bijzonder om zo duidelijk in contact te zijn met Poppe .
De eerste keer vond ik het een beetje raar, zou het écht zo kunnen?
Door een soort van geleide meditatie waarbij we afstemden op aarde, natuur en hart kwam ik in een bewustzijnsniveau waarop ik contact kon maken met Poppe." 

Gun jij je dier en jezelf
deze bijzondere reis?


Vragen? Ik beantwoord ze graag

06-27375247
info@hestertielrooy.nl

Voorwaarden en disclaimer

Je aanmelding is definitief zodra je betaling ontvangen is. De Relatiereis met je dier is een product van Hester Tielrooy, INNature, Aardeschool voor leven in verbinding. Met veel liefde heb ik deze cursus vormgegeven met als doel dat je leert natuur bewust te ervaren zodat je verbondenheid gaat ervaren, waar je ook bent, wat je ook doet. Door je aan te melden verklaar je te begrijpen dat INNature of Hester Tielrooy geen garantie kan geven over de resultaten van deze cursus en accepteer je de annuleringsvoorwaarden. Ook ben je er zelf verantwoordelijk voor dat je aanwezig kunt zijn tijdens de natuurontdekkingstocht, het maken van je thuisopdrachten en het vragen van feedback en/of begeleiding.